top of page
Logo 2.jpg

Hoe werken we

Drie niveaus

InterSumus staat voor een sterke aanpak met oog voor het specifieke karakter van ondernemingen.  Want elk bedrijf heeft zijn eigen DNA. Daaraan wil InterSumus zich maximaal aanpassen. 

 

InterSumus bemiddelt op drie niveaus: 

  • Pre-mediatie: bemiddelen bij spanningen of bij sluimerende moeilijkheden (om zo conflicten te voorkomen)  

  • Mediatie: bemiddelen bij reële conflicten, op maat en volgens de wensen van de betrokken partijen om tot een duurzame oplossing te komen die voor beide partijen haalbaar is 

  • Post-mediatie: nazorg leveren aan de onderneming en geconnecteerd blijven om de duurzaamheid van de oplossing en een deugdelijke implementatie te garanderen (de nazorg)

Op die manier helpt InterSumus zakelijke geschillen buiten de rechtbank op te lossen en zorgt zij ook voor een connectie met de bedrijven. Dat geeft duidelijkheid op lange termijn.  Het uiteindelijke doel? Een handdruk tussen partijen. Een (begin van) begrip tussen partijen. Duidelijkheid. En een duurzame oplossing. 

 

Puur, oprecht, met karakter en verbindend.

Werkmethode pre- en post-mediatie

Bij pre-mediatie en post-mediatie, werkt Intersumus samen met het bedrijf een methodiek uit die het best past bij de problematiek en de bedrijfscultuur. Dit kan de vorm nemen van het opstellen van een familiecharter of een aandeelhoudersovereenkomst, het opnemen van een bestuursmandaat, toetreden tot de adviesraad. Zelfs een rol als mentor kan overwogen worden.

Werkmethode mediatie

Bemiddeling gebeurt bij InterSumus steeds in een vast stramien:

  • Op basis van de geschetste problematiek, wordt een team van twee personen aangesteld. Ofwel zijn dit twee van de partners, maar vaak wordt één van de partners geassisteerd door een associate uit het InterSumus netwerk. Die associate heeft sowieso ook een erkend opleiding gevolgd en wordt geselecteerd op basis van zijn relevante kennis omtrent het conflict.

  • De eerste stap in de bemiddeling is een zogenaamde caucus. Hierbij wordt een voorafgaand en vertrouwelijk gesprek gepland met elk van de partijen afzonderlijk.. Het zo verworven breder inzicht laat toe om optimaal te kunnen sturen en blokkeringen te voorkomen of op te lossen met gepaste interventies. Het vermijdt ook overbodig tijdverlies.

  • Na de caucus, wordt een eerste bemiddelingssessie gehouden met alle partijen samen. Hier wordt de klassieke weg behandeld, maar gezien het voortraject met de caucus, kan dit vlug gaan.

  • Enkel indien de eerste sessie niet tot resultaat leidt, zullen bijkomende sessie worden belegd.

De reden om op deze manier te werken, is vooral tijd en kost optimalisatie. De meeste partijen in een bedrijfsbemiddeling hebben weinig tijd en zijn sterk oplossingsgericht. Maar dit laat ook toe om het traject, inclusief de eerste bemiddelingsronde aan een vaste prijs aan te bieden.

bottom of page