top of page
Logo 2.jpg

Wat doen wij

Voor, tijdens en na een bedrijfsconflict.

InterSumus is een onafhankelijke en erkend bemiddelaar die bedrijven helpt om buitengerechtelijke, duurzame oplossingen te vinden voor spanningen, geschillen, conflicten, … Het biedt bedrijfsbemiddeling aan op drie niveaus: vooraf (conflicten vermijden), tijdens (bemiddelen op maat van de betrokken partijen) en nadien (nazorg).

Bedrijven kampen vaak met spanningen, strubbelingen, en acute of sluimerende geschillen. Denk aan interne spanningen (belangen van stakeholders, conflicten in familiebedrijven, spanningen tussen bestuurders, vertrouwensbreuk tussen partners,…), maar ook aan externe problemen (onfaire concurrentie, onenigheden na overnames, contractuele discussies, …). Vaak zorgen die spanningen voor onrust bij medewerkers, bestuurders, klanten, leveranciers of financiers. En zulke spanningen kunnen escaleren tot regelrechte conflicten. Dat is slecht voor alle betrokken partijen. Niemand heeft hier baat bij.

Bemiddeling is een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank. Deze aanpak wint steeds meer veld in privézaken (denk aan echtscheidingen en burenconflicten). Beide partijen proberen op een gezamenlijke, minnelijke manier tot een oplossing van het probleem te komen zonder dat ze de zaak op de spits drijven. Al dan niet doorverwezen door de rechtbank, kiezen ze vrijwillig voor bemiddeling en doen ze daarvoor beroep op een erkend bemiddelaar: iemand die naar beide partijen luistert, en hen verbindt om via dialoog tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Maar ook bedrijven kennen spanningen, problemen of geschillen, en – dus – kunnen ook dié worden opgelost via bemiddeling. Ook hier geldt dat beide partijen bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren, helder en eerlijk te communiceren. Ook hier streeft bemiddeling naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar en duurzaam is. In theorie kan het resultaat van een bedrijfsbemiddeling worden gehomologeerd bij de rechtbank, maar dat hoeft niet: bemiddeling kan ook leiden tot een informeel of onderhands akkoord.

InterSumus wil bedrijven helpen bij het voorkomen en oplossen van zulke conflicten. Het kan gesprekken faciliteren bij sluimerende spanningen, om op die manier een opkomend conflict te voorkomen. Als conflicten oplopen, helpt InterSumus om als neutrale bemiddelaar naar blijvende oplossingen te zoeken waar beide partijen zich in kunnen vinden. En eenmaal een conflict voorbij is, houdt InterSumus contact met de bedrijven om de duurzaamheid van de oplossing te garanderen.

InterSumus wil de Belgische referentie zijn qua bedrijfsbemiddeling. Het biedt duurzame bedrijfsbemiddeling met kennis van zaken. Onafhankelijk, betrokken, luisterend, sturend waar nodig en zoekend naar een oplossing waar beide partijen op lange termijn meest baat bij hebben. Het kan daarbij terugvallen op een uiterst brede ervaring van de oprichtende partners Wout Coppens, Jan De Meester en Delphine Vandenabeele. Hun gecombineerde expertise omvat zowel familiebedrijven, start-ups, scale-ups als grote internationale ondernemingen. Maar Intersumus heeft ook een netwerk van ervaren associates, zodat er altijd een duo kan worden samengesteld met op zijn minst één bemiddelaar die bedrijfservaring heeft in de onderliggende problematiek.

Wat zijn de voordelen?

Bemiddeling met kennis van zaken ​brengt duurzame voordelen:

  • Geen verliezers : Bemiddeling ‘staat tussenin’, en streeft dankzij een open, communicatieve manier naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als beide partijen tevreden zijn met de oplossing, is die oplossing meteen duurzaam. Geen verliezers. 

  • Herstelde relaties : Een oplossing die via bemiddeling verkregen is, heelt de wonden beter dan het in de rechtbank afgedwongen vonnis. Dankzij bemiddeling is de kans groot dat de conflicterende partijen nadien opnieuw door dezelfde deur kunnen. 

  • Aandacht voor het bedrijf en de mensen : Waar spanningen (open of sluimerend) vaak invloed hebben op de cijfers en de energie van de mensen binnen een bedrijf, zorgt een bemiddelend gesprek voor helderheid, begrip van elkaars standpunt en vermindert het de spanning. Bedrijf en mensen staan altijd in het epicentrum, niét de spanningen en hun negatieve impact.

  • Snel en goedkoop : Een bemiddeling is veel sneller en door de band ook goedkoper dan een beroep op de rechtbank, ondermeer omdat dit toelaat de kosten uit te sparen verbonden aan de procedures ter ondersteuning van de eis, alsook tal van andere kosten eigen aan de gerechtelijke oplossing van een geschil.

bottom of page