top of page
Logo 2.jpg

Waarom bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank. Deze aanpak wint steeds meer veld in privézaken (denk aan echtscheidingen en burenconflicten). Beide partijen proberen op een gezamenlijke, minnelijke manier tot een oplossing van het probleem te komen zonder dat ze de zaak op de spits drijven. Al dan niet doorverwezen door de rechtbank, kiezen ze vrijwillig voor bemiddeling en doen ze daarvoor beroep op een erkend bemiddelaar: iemand die naar beide partijen luistert, en hen verbindt om via dialoog tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. De uitgewerkte oplossing van het conflict wordt op papier gezet en – als de partijen dat willen – geformaliseerd in een ‘bemiddelingsakkoord’. Dat kan dan gehomologeerd kan worden, zodat het juridisch afdwingbaar wordt. 

 

Maar ook bedrijven kennen spanningen, problemen of geschillen, en – dus – kunnen ook dié worden opgelost via bemiddeling. Ook hier geldt dat beide partijen bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren, helder en eerlijk te communiceren. Ook hier streeft bemiddeling naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar en duurzaam is. In theorie kan het resultaat van een bedrijfsbemiddeling worden gehomologeerd bij de rechtbank, maar dat hoeft niet: bemiddeling kan ook leiden tot een informeel akkoord. 

Wat zijn de voordelen?

Bemiddeling met kennis van zaken ​brengt duurzame voordelen:

  • Geen verliezers : Bemiddeling ‘staat tussenin’, en streeft dankzij een open, communicatieve manier naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als beide partijen tevreden zijn met de oplossing, is die oplossing meteen duurzaam. Geen verliezers. 

  • Herstelde relaties : Een oplossing die via bemiddeling verkregen is, heelt de wonden beter dan het in de rechtbank afgedwongen vonnis. Dankzij bemiddeling is de kans groot dat de conflicterende partijen nadien opnieuw door dezelfde deur kunnen. 

  • Aandacht voor het bedrijf en de mensen : Waar spanningen (open of sluimerend) vaak invloed hebben op de cijfers en de energie van de mensen binnen een bedrijf, zorgt een bemiddelend gesprek voor helderheid, begrip van elkaars standpunt en vermindert het de spanning. Bedrijf en mensen staan altijd in het epicentrum, niét de spanningen en hun negatieve impact.

bottom of page